VULKÁN 2024

Pre koho je?

Kurz je vhodný pre každého 15 až 19-ročného človeka so skautingom v srdci, absolventa radcovského alebo základného kurzu (nie je podmienkou). Hlavne je pre všetkých, ktorí sú zapálení pre vec a chcú sa ďalej rozvíjať a angažovať vo svojom zbore. Berieme najviac dvoch účastníkov z jedného zboru, viacerých iba v prípade nenaplnenia kapacity kurzu.

Dátumy

                Záchvev                  05. 04.-07. 04. 2024

Strach
07. 06. – 09. 06. 2024

Zemetrasenie
11. 08. – 17. 08. 2024

Tefra
18. 10. – 20. 10. 2024

Podmienky účasti

Účastník LRŠ musí spĺňať nasledujúce podmienky:

Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

Vzdelávací tím organizujúci LRŠ rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí / neprijatí účastníka na LRŠ

(zdroj : Organizačný poriadok SLSK, Kapitola 8 Vzdelávací systém)

Aby to mal tvoj vodca jednoduchšie, tak mu stačí vyplniť tento formulár namiesto odporúčania

Na LRŠ Vulkán je možné prihlásiť sa do 01.03.2024

O tvojej prihláške na LRŠ informuj svojho oddielového vodcu, budeš potrebovať jeho odporúčanie. Rovnako porozmýšľaj nad fotkou vystihujúcou „pre čo si zapálený/á?“.

Účastníkov budeme vyberať na základe toho, čo nám napíšete do prihlášky, takže slovami nešetrite. Na čase odoslania prihlášky nezáleží.

Ďalšie dôležité informácie

Ako je kurz ukončený?

Toto odporúčanie je pre nás veľmi dôležité a má obsahovať plnohodnotné informácie, ktoré použijeme pri výbere účastníkov. Treba uviesť zdôvodnenie prečo oddielový vodca odporúča uchádzača na Vulkán. Aké sú jeho silné a slabé stránky, pozícia akú zastupuje (bude zastupovať) v oddiele. Oddielový vodca sa týmto odporúčaním zaručuje za osobnostné a morálne predpoklady uchádzača na hodnosť líder.

Preferované obdobie je september 2023, aby ste plánovali až po letnej časti. Odporúčame dohodnúť sa na tom s oddielovým vodcom.

Vulkán ťa bude stáť 110€.

Určite sa o nej viac dozviete na letnej časti, zatiaľ len veľmi stručne. Líderská činnosť je 3 dňovka, ktorú naplánujete a zorganizujete pre váš oddiel. Budete mať na starosti plánovanie celej akcie, program, miesto, dopravu… Trojdňovka by sa mala uskutočniť do začatia skúšok a jej termín potrebujeme predbežne vedieť už čoskoro.

Hlavne – Don´t worry, be happy! – nebudete na to sami. Každý z vás bude mať svojho tútora, s ktorým môžete preberať všetky vaše praktické otázky. A na celú organizáciu trojdňovky tiež nebudete sami, môžete spolupracovať s ostatnými vo svojom oddiele, mali by ste však byť „šéfom“ akcie.
Z tém o ktorých sa na LRŠ dozviete dostanete vopred dané otázky. O niektorých z nich si potom podiskutujete s trojčlennou komisiou, ktorá zváži, či máte nie len srdce, ale aj rozum na správnom mieste.

Ak tvoje otázky neboli stále zodpovedané. možno odpoveď nájdeš