Líder

Líder nie je len ten, kto ide na čele skupiny. Líder je nositeľom myšlienok a spoločných hodnôt. Keď je treba, vie byť posledný i prvý. Má v sebe silu, o ktorú sa delí, a motiváciu, ktorá sa z neho šíri rýchlosťou svetla.

LRŠ

Líderská rangerská škola je najnovším vzdelávacím stupňom Slovenského skautingu. Všetku svoju silu sústreďuje na mladých 15 – 19-ročných lídrov (mladších roverov), ktorí chcú odovzdávať oddielu to, čo doteraz sami dostávali. LRŠka pripravuje týchto mladých odvážnych ľudí na činnosť v oddielovom vedení a pomôže im nie len na ich ceste po skautskom svete, ale i v tom za dverami klubovne.

Čo je Vulkán?

Vulkán je lídersko-rangerská škola v Slovenskom skautingu, ktorá vznikla na sklonku leta roku 2016. Je to vzdelávací kurz určený pre mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní vydať sa na žhavú cestu plnú prekvapení a silných momentov, hľadajú inšpiráciu, majú chuť sa aktívne zapájať do života oddielu a priniesť mu nový záchvev do programu. Sú odhodlaní vychŕliť zo seba maximum, neboja sa spoznať a rozvíjať svoju osobnosť a stať sa tak slobodným, motivujúcim a nasledovaniahodným lídrom. Pre viac informácií si prečítaj o aktuálnom ročníku a najčastejšie otázky!