Pre koho je?

Kurz je vhodný pre každého 15 až 19-ročného človeka so skautingom v srdci, absolventa radcovského alebo základného kurzu (nie je podmienkou).
Hlavne je pre všetkých, ktorí sú zapálení pre vec a chcú sa ďalej rozvíjať a angažovať vo svojom zbore.

Berieme najviac dvoch účastníkov z jedného zboru, viacerých iba v prípade nenaplnenia kapacity kurzu.

Kedy sa koná?

l. 05. 05. – 08. 05. 2022 Záchvev

II. 01.07. – 06. 07. 2022 Strach

III. 07.10. – 09.10. 2022 Zemetrasenie

IV. 25.11. – 27.11. 2022 Tefra

Na každú časť sa treba zvlášť prihlásiť v Teepee 🙂

Účastník LRŠ musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) vek 15+
b) splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
c) zložený skautský sľub
d) odporúčanie oddielového vodcu
Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

Vzdelávací tím organizujúci LRŠ rozhoduje s konečnou platnosťou o prijati neprijatí účastníka na RS
(zdroj: Organizačný poriadok SLSK, Kapitola 8 Vzdelávací systém)

Účastníkov budeme vyberať na základe toho, čo nám napíšete do prihlášky, takže slovami nešetrite. Na čase odoslania prihlášky nezáleží.

SPUSTENÉ prihlasovanie!

O tvojej prihláške na LRŠ informuj svojho oddielového vodcu, budeš potrebovať jeho odporúčanie. Rovnako porozmýšľaj nad fotkou vystihujúcou „pre čo si zapálený/á?“.
Na LRŠ Vulkán je možné prihlásiť sa do 1. apríla.


Ďalšie dôležité informácie

  1. podmienky účastníka LRŠ
  2. účasť na všetkých častiach LRŠ
  3. ukončená líderská činnosť
  4. plán činnosti oddielu na obdobie pol roka
  5. absolvovať skúšky

Toto odporúčanie je pre nás veľmi dôležité a má obsahovať plnohodnotné informácie, ktoré použijeme pri výbere účastníkov. Treba uviesť zdôvodnenie prečo oddielový vodca odporúča uchádzača na Vulkán. Aké sú jeho silné a slabé stránky, pozícia akú zastupuje (bude zastupovať) v oddiele. Oddielový vodca sa týmto odporúčaním zaručuje za osobnostné a morálne predpoklady uchádzača na hodnosť líder.

Preferovné obdobie je september 2021, aby ste plánovali až po letnej časti. Odporúčame dohodnúť sa na tom s oddielovým vodcom.

Určite sa o nej viac dozviete na letnej časti, zatiaľ len veľmi stručne.
Líderská činnosť je 3 dňovka, ktorú naplánujete a zorganizujete pre váš oddiel. Budete mať na starosti plánovanie celej akcie, program, miesto, dopravu… Trojdňovka by sa mala uskutočniť do začatia skúšok a jej termín potrebujeme predbežne vedieť už čoskoro.

Hlavne – Don´t worry, be happy! – nebudete na to sami. Každý z vás bude mať svojho tútora, s ktorým môžte preberať všetky vaše praktické otázky. A na celú organizáciu trojdňovky tiež nebudete sami, môžte spolupracovať s ostatnými vo svojom oddiele, mali by ste však byť „šéfom“ akcie.

Z tém o ktorých sa na LRŠ dozviete dostanete vopred dané otázky. O niektorých z nich si potom podiskutujete s trojčlennou komisiou, ktorá zváži, či máte nie len srdce, ale aj rozum na správnom mieste.